Zajímavý komentář k hysterii se zdražováním vajec

V aktuálním čísle týdeníku RESPEKT vyšel výborný komentář Marka Švehly s titulkem Vaječné pozdvižení - zákaz chovných klecí pro slepice měl být ještě důslednější. Autor se v něm pozastavuje mimo jiné nad tím, jakou hysterii v českých médiích a u nakupujících kauza se zdražením vajec údajně kvůli směrnici EU, která nařizuje nepatrné zvětšení prostoru pro slepice ve velkochovech, vyvolala. "Z minulosti není zatím známo, že by se na nedostatek vajec umíralo, spíš naopak," píše autor. "Dalo by se tedy čekat, že zdražení zdravotně problematické poživatiny nevyvolá až tak velké drama. Velice zajímavé přitom je, jak událost analyzují média a populističtí politici. Za zdražení podle nich velkou měrou můžou přísné zákony EU na chovy slepic, které začaly letos platit. O tom však ten příběh není. Shrňme si ho: Klecové chovy slepic jsou zřejmě nejbrutálnějším chovem zvířat z těch, jež lidé provozují ve velkém. Slepice v nich prožijí život na ploše krabice od bot. V klecích vegetují zcela bez uspokojení přirozených nejzákladnějších potřeb." Autor v komentáři dále cituje ze studie Konrada Lorenzte, etologa a laureáta Nobelovy ceny. "Nutit slepice snášet vejce za plného světla ve společnosti jiných slepic je stejné jako nutit člověka konat velkou potřebu uprostřed supermarketu," uvádí ve své studii etolog. "Vzhledem k nudě a trvalé frustraci mají slepice tendenci k sebepoškozování a agresivitě vůči jiným, proto se jim krátí zobák, čímž se jim způsobuje trvalá bolest," pokračuje ve svém komentáři Marek Švehla. 

V článku dále shrnuje vývoj etičtějšího přístupu ke klecovým chovům, který ve vyspělé Evropě probíhá již od osmdesátých let. Ještě důsledněji pak ve Švýcarsku, které je zakázalo již v roce 1992. Celá EU se k zákazu odhodlala již koncem 90 let, kvůli tlaku chovatelské lobby však stanovila velmi dlouhé, dvanáctileté náběhové období. "Když Respekt na začátku vejití opatření v platnost zkoumal, jak se to promítne do ceny vajec, experti svazu chovatelů tvrdili, že to může být deset, až dvacet procent, což je podstatně méně, než dnešní až 80ti procentní zdražení," uvádí se v závěru komentáře. "Celé to tedy vypadá tak, že se Češi stali spíše terčem spekulací chovatelů a obchodníků. Svádět zvyšování ceny na nové podmínky chovů je ale především projevem cynismu. Každý ví, že klecový chov slepic je velmi nehezký byznys a jeho omezování je součástí široce akceptovaného trendu Evropanů chovat se etičtěji, více chránit slabší a bezbrannější, ať už jde o děti, různé menšiny nebo zvířata. Ostatně pokud by se mělo vše přepočítávat jen na peníze, jak teď někteří naznačují, proč zase nepovolit dětskou práci? To by přece řadě rodin mohlo také finančně ulevit," uzavírá komentář Marek Švehla. 

 

 

Zpět na Novinky