Výborný materiál o schopnostech zvířat

V aktuálním čísle časopisu RESPEKT vyšel velice zajímavý článek o poměrně málo známých výzkumech chování a kognice zvířat (souhrn duševních pochodů, díky nimž živočichové poznávají a uvědomují si svět) od Marco Stella, kurátora Hrdličkova muzea člověka při PřF UK. Výzkumy, které autor cituje, ukazují, jak zjednodušený a zkreslený pohled většina lidí na schopnosti zvířat vnímat své okolí a myslet, má. "Kognitivní etolog Frans de Wall ve své knize o složité a až překvapivě "lidské" socialitě primátů ukazuje, že tolik vyzdvihovaná lidská morálka je vlastně jen unikátním uspořádáním jinak v živočišné říši běžných kognitivních schopností. Ne že by snad lidé nebyli jedineční - ale jedinečné jsou i všechny ostatní druhy," uvádí v rozsáhlém materiálu, který určitě doporučujeme k přečtení, autor.

Zpět na Novinky