Vítězství i díky vám - transporty v EU byly zkráceny

395 poslanců Evropského parlamentu (EP) ve čtvrtek 15.3. podpořilo přijetí deklarace, která žádá omezení maximální doby přepravy hospodářských zvířat na jatka na 8 hodin a zahájení dalších jednání v EU.

Pro přijetí deklarace byl nutný podpis alespoň 378 poslanců, díky celoevropské kampani i díky Vaší podpoře byla většinou přijata.

Poslancům EP za Českou republiku bylo v rámci české obdoby akce zasláno více než 1800 emailů, a patnáct poslanců deklaraci podepsalo. Pro informaci, zde jsou jejich jména: Březina, Brzobohatá, Cabrnoch, Dušek, Fajmon, Falbr, Havel, Kožušník, Poc, Ransdorf, Remek, Roithová, Rouček, Sehnalová a Vlasák. A tito poslanci deklaraci nepodpořili: Češková, Kohlíček, Maštálka, Ouzký, Strejček, Tošenovský a Zahradil.

V rámci celé EU se do kampaně zapojilo více než milion občanů, pod peticí na http://www.8hours.eu/ se podařilo získat 1 090 775 emailových podpisů. Požadavek ukončení dlouhých cest zvířat na jatka tak získal masivní podporu.

Přijetí Deklarace č. 49 znamená, že Evropský parlament požádá Evropskou komisi a Radu zemědělských ministrů, aby revidovaly stávající nařízení a stanovily maximální osmi hodinový limit pro přepravu hospodářských zvířat na jatka. Mohou začít další jednání – zejména v komisi a v členských zemích.

Pro představu, v současné době v oblasti transportů platí nařízení o ochraně zvířat během přepravy z roku 2005, které vylepšilo dosavadní stav, stále však mj. umožňuje tyto šílené :) věci:

- Přepravu koní, dalších koňovitých a prasat v délce 24 hodin, poté 24 hodin odpočinek a poté opět přeprava.

- Přepravu dobytka, ovcí a koz v délce 14 hodin, poté 1 hodinu odpočinku, a opět přepravu dalších 14 hodin, poté 24 hodin odpočinek a poté opět celé znovu.

- Přepravu neodstavených telat, jehňat, hříbat a selat v délce 9 hodin, poté 1 hodinu odpočinku, poté další přepravu v délce 9 hodin, poté 24 hodin odpočinek a poté opět od začátku.

Zvířata nejsou navyklá na dopravní prostředky, na jízdu, na manipulaci s nimi, stres mají také z neznámých lidí, z cizího prostředí, z cizích zvířat. Za jízdy a celé přepravy dochází ke zranění a k úhynům. Musí vydržet změny teplot prostředí a další vlivy počasí, většinou jsou namáčknutá na sebe, malé druhy zvířat a mláďata jsou přepravována až ve tří případně čtyř podlažních přívěsech, nemohou se zcela narovnat, trpí žízní, hladem, strachem, zvířata v mnoha případech nejsou zvyklá na napájecí systém v přívěsech, pokud je voda vůbec k dispozici.

Toto malé zdánlivě malé vítězství, je také dalším z důkazů, že je nutné, abychom všichni aktivně vystupovali v ochraně zvířat - a to i v rámci těchto malých kroků. Spotřebitelský tlak přinesl své výsledky už v několika případech - např. při iniciaci zrušení testů na zvířatech pro kosmetické účely na území EU. A i když jediným úplným řešením otázek tohoto zbytečného utrpení je okamžité zrušení bez náhrady :), tak tyto malé kroky jsou velmi důležité pro zvířata samotná.

Děkujeme všem, kteří emailem žádali europoslance za ČR, aby přijetí deklarace podpořili, i všem, kteří podpořili e-petici na www.8hours.eu.

Společnosti pro zvířata děkujeme za organizování této aktivity na našem území, a na jejich webu také najdete více info. 

 

 
Zpět na Novinky