Světový den laboratorních zvířat

Už od roku 1979 se dnešní den označuje jako Světový den laboratorních zvířat. Připomíná nám, že na světě jsou nejen v tento den, ale i každý další den stamiliony zvířat, které tráví svůj život zavřené v klecích a nejen to - během svého života mnohdy neuvěřitelně a opakovaně trpí fyzickými i psychickými podněty.

 

Testy a pokusy jsou prováděny jednak jako testování chemických látek a výrobků,  v rámci tzv. primárního vědeckého výzkumu a také ve výuce na školách. 

Z podstaty věci se, pokud se jedná o testy a pokusy pro využití člověka, vždy jedná o testy na jiném druhu organismu   - a jako takové nejsou výsledky na člověka plně přenositelné. V historii se také objevilo mnoho případů, kdy látky prošly testy na zvířatech a způsobily velké zdravotní komplikace či smrt lidí. 

Dalším, neméně alarmujícím a jasným důvodem pro to, proč testy a pokusy na zvířatech co nejdříve nahradit, je i často dokumentované špatné zacházení se zvířaty od samotných zaměstnanců laboratoří. Práce, při které lidé způsobují utrpení ostatním, je samozřejmě velmi psychicky náročná, a proto u ní vznikají tak často i případy dalšího týrání zvířat, nad rámec testů a pokusů. 

 

Během posledních let se, díky tlaku věřejnosti, objevilo a procesem schvalování prošlo mnoho alternativních testů. Ty jsou v mnoha případech dokonce přesnější, proto není jediný důvod, proč by neměly být ihned nahrazeny za ty, které způsobují zvířatům ohromné utrpení. Přesto se jejich nahrazování uskutečňuje jen velmi pomalu - často díky zkostnatělosti insitucí a lidí, kteří za za tuto oblast odpovídají. Málokdo také ví, že testy a pokusy na zvířatech jsou spojeny s velkými ekonomickými zisky firem, které dodávají samotná zvířata; objednat si dnes můžete i zvířata různě geneticky "upravená" - slepá, hluchá, ale i vybavení laboratoří - fixační aparáty a další "pomůcky" k tomu, jak utrpení způsobovat jednodušeji: zvířatům se např. vyoperovávají hlasivky, aby nekřičela. U nás v této oblasti působí například nechvalně známá firma Biotest.

V neposlední řadě se zavádění alternativ protahuje i proto, že veřejnost nebyla a v mnoha případech ani není plně informována o neuvěřitelné míře zbytečného utrpení, které se za zdmi laboratoří každý den děje. 

 

 

 

Situace se v posledních letech nicméně změnila - a to i v tomto případě díky tlaku spotřebitelů a spotřebitelek  - zejména v oblasti kosmetiky. Tam jsme se dostali až k momentálnímu stavu, kdy v EU je zakázáno provádět testy za účelem kosmetických testů, a to jak finálních výrobků, tak jednotlivých ingrediencí. Tyto testy na zvířatech omezují i země, kde je ochrana zvířat zatím na začátku, jako je například Čína. Stále je však mnoho zemí, kde tyto testy probíhají a mnoho firem si je tam objednává a může dovážet pak i na náš trh. 

 

A protože pouhá lítost nestačí - potřeba je k ní i aktivně jednat, čím tedy můžete pomoci zvířatům, která jsou předmětem často velikého fyzického a psychického utrpení? 

 

- Preferujte kosmetiku a prostředky pro domácnost, které na sobě nesou certifikát HCS - ta kosmetika je v současnosti jediná, u které lze použití zvířat stoprocentně vyloučit. Aktuální seznam najdete např. zde.

- Pokud nemáte možnost vybrat HCS kosmetiku, preferujte přírodní kosmetiku - i ta většinou splňuje to, že nebyl ani finální výrobek, ani jednotlivé složky testovány. Protože je však v posledních letech trendem, vyrábějí ji už i firmy, které vyrábějí i jiné značky kosmetiky, které testované, např. mimo EU, jsou a k utrpení zvířat se celé roky stavěly odmítavě /např. LÓreal/.

- Pokud se setkáte s použitím zvířat ve výuce, aktivně vystupte proti - konstruktivně navrhněte alternativy. Ke všem standardně vykonávaným procedurám lze dnes alternativy použít. 

- Informujte se a tyto informace dál předávejte - vhodnou formou seznamujte pozitivně ostatní s alternativami a se skutečnou cenou, kterou platíme všichni. 

 

Další informace najdete na 

www.pokusynazviratech.cz 

 

 

 

 

Zpět na Novinky