Stravujete se masem? Pak konzumujete také mnoho zajímavých chemických látek :)

V aktuálním čísle magazínu Euro doporučujeme ke zhlédnutí hlavní článek o antibiotikách a dalších chemických látkách podávaných zvířatům a potažmo tak konzumovaných lidmi, kteří se masem stravují. V článku, který se v tištěné verzi jmenuje Slepice na tetracyklinu s podtitulem Farmáři už ani nezapírají používání antibiotik, se mimo jiné můžete dočíst, jaká chemická rezidua konzumenti masa přijímají v potravě díky standardně přidávaným látkám v chovech prasat a kuřat, a to už od narození.

„První porci antibiotik dostávají selata během čtyřiadvaceti hodin po porodu. Preventivně proti infekcím. Další várkou léčiv se malí čuníci ládují po několika týdnech. Mají jim pomoci zvládnout stres, který jim působí časné odloučení od mámy.“

V článku o problematice, o které většina konzumentů masa příliš neví, se dál uvádí, že např. v roce 2003 se u nás v chovech spotřebovalo neuvěřitelných 49 tun antibiotik. O 7 let později to však už bylo o dalších sedmdesát tun více. Zajímavé také je, že ačkoliv stavy prasat za posledních několik let klesly o 43% a drůbeže o 8%, spotřeba antibiotik stoupla téměř o polovinu.  A to i přesto, že podávání antibiotik zdravým zvířatům je u nás v rámci tzv. antibiotikové politiky zakázáno.

„V podmínkách, ve kterých zemědělci zvířata chovají, ani nemají jinou možnost, jak je udržet naživu, než nadopovat léčivy“, říká Jiří Holý z Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Takže pokud ještě konzumujete maso, mohou vám být tyto skutečnosti dalším dobrým důvodem, proč jeho konzumaci omezit, případně vyřadit :)

 

Zpět na Novinky