Speciesismus: znáte ho?

Speciesismus je pojem, který se do povědomí dostává už podobně jako sexismus či rasismus. A pokud toto slovo neznáte, spočívá na stejném základu: že snižovat či zvyšovat něčí hodnotu v hodnotovém žebříčku pouze na základě jeho odlišnosti je neobjektivní a nesprávné.

 

Stejně jako v případě žen, ktere byly dlouho společností považovány víceméně za domácí služky a rodičky dětí, nebo lidí s odlišnou barvou kůže, kterým byla přisuzována celá řada méněcenných vlastností, jde o koncept, který dlouhou dobu přinášel ve světě mnoho zcestných hodnocení a v důsledku i zbytecného utrpení. 

 

Hodnocení a dělení na základě příslušnosti k nějaké skupině přinášelo vždy ještě více než cokoliv jiného spíše výpověď o malé vyspělosti nebo neznalosti u toho, kdo takový koncept prosazuje. 

V případě žen i lidí s odlišnou barvou kůže už většinová společnost dokáže vidět jejich hodnotu objektivně(ji). 

 

Stejně tak se začíná stávat i v případě zvířat. Zvířata jsou vybavena ohromným množstvím vlastností, které by jim lidé mohli jen závidět: od přímosti, transparentnosti jednání, altruismu, ale i dovedností, kterými lidé rozhodně nevládnou: výbornými smyslovými schopnostmi (mnohem rozvinutější zrak, sluch nebo čich různých druhů zvířat, než jaký máme my), fyzickými dovednostmi (síla, obratnost, vytrvalost) i schopností žít v přirozeném souladu se svým okolím.

 

 

Dokáží také velmi dobře vnímat  smyslem, který lidé většinou nechali ve společnosti zakrnět - intuicí; dokáží být ve spojení s přírodními cykly, vnímat přicházející změny počasí a mnoho jejich projevů ještě ani neumíme zařadit - například předvídání budoucích událostí, jako jsou různé kalamity apod.. 

 

Vše se samozřejmě liší mezi jednotlivými skupinami zvířat, jedno je ale společné - že všechna zvířata mají právo na to, abychom se k nim chovali s úctou a respektem jako k plnohodnotným, zajímavým bytostem, od kterých se toho můžeme navíc mnoho naučit a vzájemně se obohatit.

 

 

 

 

 

 


Zpět na Novinky