Proč nenabízíme trika Vegetarian Fighter

V poslední době se nás poměrně často ptáte, proč nenabízíme také trika Vegetarian Fighter – a proč jsou vlastně naše aktivity směřované pouze k veganství. Rozhodli jsme se tyto otázky využít a odpovědět v poněkud širší podobě základním pohledem na naše východiska a možná i veganství samotné.

Projekt Vegan Fighter byl vytvořen jako aktivita vedoucí k propagaci alternativních stylů výživy a životního stylu, a to z hlediska zdravotních výhod rostlinné stravy, celkové zdatnosti, minimalizace dopadu lidské činnosti na životní prostředí, ale především s ohledem na odstranění utrpení zvířat.

A právě tento bod – utrpení zvířat, nás nejsilněji vede k tomu, že v názvu i směřování celého projektu je a vždy bude slovo „vegan“ – pouze tento životní styl může totiž v praktické rovině naplnit náš velký sen: že zvířata jednoho dne nebudou muset žít životy plné bolesti a utrpení pro účely lidské spotřeby. O konkrétních, zejména etologických důvodech, proč tomu tak je např. i v případě spotřeby mléka a dalších živočišných produktů, vás informujeme průběžně na našem webu, příp. v sekci Veganství nebo Co nechceš vidět .

V tomto bodě bychom mohli skončit...

...ovšem tento předpoklad v sobě obsahuje ještě jednu, pro nás velmi důležitou, součást: Ačkoliv má projekt v názvu slovo „vegan“, neznamená to, že by nebyl otevřený pro vegetariánky a vegetariány – právě naopak.  Rostlinnou stravu a veganský životní styl nevnímáme v žádném případě jako dogma, ale spíše jako krajní pól kontinua, na jehož druhé straně stojí konvenční životní styl; a někde mezi těmito póly se nachází každý z nás. A je tedy i na každém z nás, kde přesně se nacházet chce. Z našeho pohledu, který je zaměřený na pomoc zvířatům, je každý krok samozřejmě vítán a protože si uvědomujeme, jak je někdy cesta odlišná od cest většinové společnosti náročná, vážíme si postoje každého vegetariána nebo vegetariánky nebo lidí, kteří se k němu blíží a vždy jej budeme podporovat.

Zároveň je však pro nás veganství poslední příčkou na tomto pomyslném žebříčku, ideálním stavem, který v současné době jediný naplní to, že zvířata budou žít bez utrpení a ke kterému se vás budeme i nadále snažit inspirovat v maximální – a tedy veganské – podobě.

A samozřejmě i k některým dalším pohledům na svět kolem nás, ať už s veganstvím přímo souvisejícím  (jako je snižování negativních dopadů na přírodu, protože tu máme také rádi :) ), souvisejícím s ním částečně, jako zdravý životní straight edge styl bez jakýchkoliv drog, nebo podpora vyrovnanosti, fyzické zdatnosti a krásy těla spolu s rozvojem duševním a krásou duše :), nebo některým dalším, které s veganstvím tak úplně nesouvisí, ale považujeme je za důležité, jako např. rovnost genderová i jiná. No a třeba také k tomu, abychom si na vše kolem nás dělali vlastní názor, založený na maximu informací z různých úhlů pohledu.

V úvodu jsme zmiňovali širší odpověď na vaše dotazy na to, proč jsou naše aktivity směřované k veganství.  Doufáme, že jsme je tímto plně zodpověděli a že už nyní víte, proč velmi vítáme, pokud trika Vegan Fighter nosí jako podporu projektu Vegan Fighter i vegetariáni a vegetariánky.

 

Zpět na Novinky