Pokud už chcete jít k volbám, myslete i na zvířata

Přestože část z lidí zapojených do projektu Vegan Fighter by k volbám ze samé podstaty nešla, pro ty, kteří se volit chystají, by mohla být velice důležitá i otázka, jak se strany staví k problematice práv zvířat. Zatímco většina stran toto téma ignoruje, popřípadě jim zabíjení zvířat slouží dokonce jako zdroj zisku (hnutí ANO Andreje Babiše), v programu Strany zelených najdete tyto body, jež zlepšení situace zvířat alespoň částečně zohledňují:  

Konkrétně v těchto bodech: 

 

126. Zachováme povinnost obce starat se o opuštěná zvířata a útulky

127. Odmítáme pokusy a testování kosmetiky na zvířatech, podporujeme zavádění alternativních způsobů testování v průmyslu, vědě i medicíně.

128. Budeme prosazovat zákaz využívání divokých druhů zvířat pro představení v cirkusech a varieté. Nesouhlasíme se zapsáním cirkusů se zvířaty na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. 

129. Zrušíme zákonnou výjimku na ochranu zvířat proti týrání, která umožňuje porážku zvířat bez předchozího omráčení z náboženských důvodů.

130. V rámci Společné zemědělské politiky (SPZ) EU podpoříme chovy s vyšší úrovní životní pohody (welfare) zvířat. Prosadíme zákaz transportu jatečních zvířat na vzdálenosti větší než 300 kilometrů a zákaz jejich převážení přes území ČR. Prosadíme úplný zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice. 

 

V dalších bodech prosazuje Strana zelených příjemnou podporu biopotravin, celkovou ochranu přírody, ekologickou dopravu a prosazování tzv. ekologického zemědělství. 

 

S ohledem na volební program tedy i tento rok od SZ vítaná změna oproti levným klobáskám s pivem, kterými si české voliče kupují a ve svém programu podobné hodnoty i nabízejí jiné strany. 

Pokud tedy máte pocit, že se volby bez vašeho hlasu neobejdou, přikláníme se alespoň k podpoře stran zohledňujících zvířata a zdravý životní styl. 

 

A za dobře zacílený, a ve srovnání s výtvory ostatních stran i dobře udělaný, předvolební spot patří Ondřeji Liškovi respekt. :) Pokud jste ještě neviděli, posuďte sami – vedle verše o zvířatech, otázkách genderu a několika ostřejších slov:) čeká ty, kteří mají rádi bojové sporty, i malé překvapení.  

   

 

 

 

Zpět na Novinky