Podpořte investigativní novináře chránící zvířata

Práce investigativních novinářů a lidí mapujících oblasti, které nejsou líbivé a do kterých se mnohým právě z tohoto důvodu nechce, je cenná nejen svým přínosem a informacemi, které se napovrch nemají oficiálními cestami šanci dostat, ale hlavně svým dopadem.

Právě díky lidem, kteří se nebojí vstupovat do mnohdy "zakázaných" a společnosti dobře ukrytých oblastí, a často tak i velmi riskují, se vývoj často posunuje dále. Odhalení a medializace je pak velmi často tím prvním impulzem ke změnám, které dále bývají realizovány již samotnou šokovanou veřejností.

Podobně to platí i v ochraně zvířat.

Pouze díky lidem, kteří již desítky let mapují a následně zveřejňují realitu míst, kam se běžný člověk nedostane - laboratoře, velkochovy, jatka - bylo možné upozornit na hrůzy těchto míst. A právě na základě těchto dokumentů se pak mnoho lidí mohlo svobodně rozhodnout, zda to, co se skutečně děje za pečlivě střeženými zdmi, podpoří či se rozhodne k alternativám bez utrpení a často až nepředstavitelné krutosti.

Práce investigativních novinářů a lidí dokumentujících speciálně otázky ochrany zvířat je těžká z více důvodů. V první řadě psychicky, protože často je téměř nemožné ustát emoce při prostém zachycování utrpení někoho, kdo se nemůže bránit (autorka článku může potvrdit např. ze své cesty za dokumentací přímého zabíjení zvířat v Koreji a Číně).

V případě ochrany zvířat je však, oproti oblastem ochrany lidských práv, práce těžší i díky tomu, že odhalení mnoha z témat je společensky komplikované - jatka, velkochovy a laboratoře jsou stále součástí zaběhnutého společenského systému. Proto je často i odhalování reality spojené s utrpením zvířat spojeno s legislativními restrikcemi, které v konečném důsledku oklešťují svobodu občanů a právo na informace (viz. např. zákon posuzující fotky z velkochovů na úrovni terorismu, platící nově v některých státech USA).

Zveřejňování pravdivé reality je základem pro svobodná a informovaná rozhodnutí spotřebitelů a zvířatům tak může přinést a často přináší jako jediné pomoc.

Proto bychom vás rádi seznámili s projekty typu Animal Equality, v rámci kterých je možné lidi, kteří tuto práci dělají, podpořit. A také požádali vás, abyste nebyli k lhostejní k utrpení zvířat, se kterým se setkáte a nebáli se ho dokumentovat a řešit.

Zpět na Novinky