Podle nového občanského zákoníku už není zvíře věc

Včera prošel v parlamentu nový Občanský zákoník, který mění dosavadní normu z roku 1964. Velice výrazná změna se týká pohledu na zvířata, kdy se podle dosavadní praxe považovalo zvíře za "věc." Nový občasný zákoník, který vejde v platnost v roce 2014, tuto praxi mění a naopak výslovně říká, že zvíře věc není. Ochránci zvířat do zákoníku navíc prosadili větu: "Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor." Má to i praktické dopady pro různé právní úkony, napříkad že majitel nesmí dát zvíře do zástavy, popřípadě exekutor ho nebude smět zabavit.

 

Zpět na Novinky