Philadelphie oficiálně podporuje bezmasou stravu

Velkou podporu etickému a zdravému životnímu stylu prakticky zrealizovalo město Philadelphie, když se přidalo k zavedení a podpoře tzv. bezmasých pondělků v celém městě.

“Meatless Mondays” už fungují v mnoha institucích, školách, městských částech či celých městech po celém světě a spočívají v podpoře a motivaci občanů k vynechání masa alespoň v jednom dnu v týdnu.

Důvody, které stojí  za zavedením takových dnů jsou většinou zdravotní, tedy podpora zdravého životního stylu a vedení lidí  ke zdravému stravování. Často jsou ale i etické, související s narůstajícím zájmem lidí o životní podmínky zvířat, a velmi často i environmentální. Ty mají velkou podporu od organizací typu FAO, které se poslední roky výrazně soustředí na propagaci rostlinných druhů potravin - negativní vliv konzumace masa a živočišných výrobků na všechny složky životního prostředí je v současnosti prokázaný a tak výrazný, že jsou bezmasé pondělky oficiálně doporučované.

 

 

 

A jaká je historie Meatless Mondays? Překvapivě základní idea vznikla už během první světové války proto, aby lidé takto podpořili celonárodní šetření potravinami. Obnovena byla v roce 2003 Centrem pro udržitelnou, lepší budoucnost (Center for Livable Future), právě díky zdravotním, ekologickým a etickým důvodům. V současné době se k této aktivitě přidalo již několik měst, prvním průkopníkem byl v Evropě překvapivě Ghent, v USA San Francisco.  V roce 2012 se k iniciativě přidala například i vláda Chorvatska, která bezmasé pondělky zavedla dokonce i na vlastním ministerstvu životního prostředí. Bylo by asi vtipné představit si, jak by na podobné nařízení nahlížela většina českých poslanců...:)

Je samozřejmě nesmysl myslet si, že vynecháním masa jednou v týdnu se všechny tyto problémy vyřeší. Pro většinovou, silně konvenční populaci je však tato iniciativa možná jediným způsobem, jak se pomalu konfrontovat s novým přístupem k životu i stravě a pomalu jej přijímat do své životní reality. Přijetí na úrovni měst či dokonce vlád pak přináší výraznou, oficiální podporu zdravého, a hlavně vůči zvířatům etického životního stylu.