Který svět podpoříš ty?

Na našem Facebook profilu najdete první z vizuálů nové kampaně, srovnávající situaci zvířat ve velkochovech, odkud pochází naprostá většina spotřebováného masa v českých obchodech, s tím, jak žijí zvířata na síti veganským farem Farm Sanctuary, které poskytují azyl zachráněným hospodářským zvířatům a jejich potomkům. Budeme rádi za sdílení těchto vizuálů, které poměrně výmluvně ukazují diametrálně odlišný přístup ke zvířatům, jež jsou v klasickém velkokapacitním komerčním zemědělství brána jen jako zdroj zisku a veganským pojetím, kde jsou zvířata chápána jako plnohodnotné osobnosti se jmény a s respektem k jejich potřebám a kde je lidé nezabíjejí ani nijak jinak nevyužívají. Více info o síti veganských farem Farm Sanctuary včetně možnosti dálkové adopce konkrétních zvířat najdete zde: http://www.farmsanctuary.org/

 

 

Zpět na Novinky