Jeden den v těle zvířete – virtuální realita přichází s novinkou

Reálné prožitky toho, jak se cítí kráva během života ve velkochovu, během přijímání potravy nebo třeba při posledních krocích na jatka, které jsou navozené lidem – to není sci-fi, ale nová metoda Stanfordské Univerzity. 

 

Ta byla testována ve studii zaměřené na poznání toho, zda se mohou změnit postoje k jedení masa díky prožitku přímé zkušenosti s prožíváním zvířete.

 

Hlavním cílem bylo zjištění toho, jestli přímý prožitek může zvýšit empatii a tím i ovlivnit spotřebu masa – podle vedoucího této studie Jeremy Bailensona jsou důvodem stále ničivější environmentální dopady konzumace masa na planetu. 

 

 

 

Respondenti dostali k dispozici speciální helmu navozující prožitek virtuální reality, v průběhu experimentu se pohybovali na čtyřech a ve speciálním virtuálním zrcadle se viděli v kravím těle. Virtuální realita byla navozená s nejmenšími detaily – když “kráva” dostala pobídku elektrickým šokem, který standardně krávy dostávají, stejnou pobídku dostal i respondent. 

Dalším krokem bylo sledování změn v jídelníčku těchto osob v dalších dnech. 

 

 

Studie je součástí většího výzkumného záměru, který se zaměřuje nejen na konzumaci zvířat, ale i na další environmentální témata. 

Dalšími z nich jsou například změny postojů k nadužívání papíru, kdy jsou respondenti ve virtuální realitě umístěni do lesa, kde sami porazí strom a sledují živě důsledky, které to přináší okolo žijícím organismům. 

Součástí jsou také experiment s názorným uvědoměním toho, kolik CO2 člověk během všech svých činností vypustí do ovzduší v podobě černých balonů plynu nebo přímá zkušenost s prožíváním ryby, která se snaží najít potravu v silně znečištěné řece. 

 

 

 

 

 

Ačkoliv výsledky studie zaměřené na empatii s krávami nejsou ještě vyhodnocené, podle předběžných výsledků se zdá, že jsou stejné jako v případě studie s poražením stromu a spotřebou papíru. Většina respondentů uváděla, že od virtuálního prožitku radikálně spotřebu papíru snížila a že se zcela změnily postoje vůči tomuto tématu

 

Výpověď jedné z účastnic “kraví” studie napovídá, že výsledky budou i v případě empatie se zvířaty podobné: Když jsem virtuálnímu prožívání přivykla, cítila jsem se úplně jako zvíře. Skutečně jsem cítila, že jdu na jatka a tam mě čeká konec a cítila jsem se (v podobě krávy) smutně, že zemřu. Při posledním úderu od zaměstnanců, kterým mě tam popoháněli, jsem se cítila velmi smutně.”  

 

 

 

 

Výsledky této studie by mohly mít výrazný efekt nejen na radikální zvýšení empatie s cítěním zvířat a tím i na pokles konzumace masa, ale tato metoda by mohla být součástí zcela nového přístupu ke světu kolem. 

 

Mnoho lidí si důsledky svého jednání uvědomuje přirozeně a soucítí s ostatními, mnoho lidí tuto schopnost ale nemá, nebo ji má méně rozvinutou. 

Těm by mohlo zprostředkování přímého prožitku, ať už s pocity zvířete nebo třeba s důsledky, které lidská činnost přináší ostatním organismům, přinést prožívání skutečné empatie a přímé zodpovědnosti za své činy a jednání

 

Ta nám totiž často chybí a měla by být asi základem opravdu svobodné volby – ať už v případě zvířat či čehokoliv jiného. 

Zpět na Novinky