Inspirace od Sea Shepherd

Zajímavá inspirace od kolegů ze Sea Shepherd: "Jmenuji se Jack a cestoval jsem z New Yorku, abych se zapojil do záchrany delfínů, vybíjených a odchytávaných u japonských břehů. Jako vegan věřím, že by zvířata neměla být vystavována útlaku a násilí od lidí - a delfíni a další inteligentní obyvatelé moří měli vždy zvláštní místo v mém srdci, miloval jsem je od dětství. Když jsem projížděl vlakem Japonskem, nádhernou krajinou z Osaky, kolem nedotčeného pobřeží, bylo pro mě těžké si představit, že by se takové násilí na jiných živých bytostech mohlo v takových místech vůbec dít (o masakrech delfínů a jejich odchytu pro zábavní parky vypráví například film The Cove , pozn. VF). 

 

Pak jsem přijel do Taiji, zátoky, kde se natáčel film The Cove - a po mé levici jsem uviděl v moři sítě a v nich desítky uvězněných delfínů. Někteří měli putovat do zábavních parků, jiní jako pochoutka na stoly místní honorace. Uvědomil jsem si v tu chvíli, že smrt a zábavní průmysl na úkor těchto bytostí jdou ruku v ruce, že všechen obchod s nimi je plný krve. Ozbrojil jsem se fotoaparátem, trpělivostí a vytrvalostí a budu se snažit, aby se o hrůzách, kterých se na delfínech a dalších obyvatelích moří dopouštíme, dozvěděl celý svět a aby lidé našli i díky zátoce Taiji odvahu k změně ve vnímání zvířat." 

 

 

Zpět na Novinky