Bývalý viceprezident Citibank Wollen hovoří o utrpení zvířat a nutnosti je chránit

Velmi angažovaná řeč Philipa Wollena, australského filantropa a bývalého viceprezidenta Citibank, ve které hovoří o utrpení zvířat ve velkochovech, na jatkách, o rovnosti člověka a zvířat v kapacitě vnímat utrpení by určitě neměla uniknout vaší pozornosti.

 

Wollen v ní mimo jiné říká: „Musíme přestat jíst zvířata, protože ona proto právě teď křičí v zoufalství na jatkách, ve stájích a klecích...zvířata nejsou jen jiné druhy. Jsou to jiné národy a my je vraždíme...Spravedlnost se nesmí ohlížet na rasu, barvu, náboženství, ani druh...Otázka ochrany zvířat je nyní největším sociálním tématem od zrušení otroctví.

 

Ve výborně připravené řeči přednesené v květnu pro St James Ethics Centre a další zúčastněné dále mluví o ekonomické výhodnosti rostlinné stravy a environmentálních výhodách, týkajících se etického a zdravého životního stylu bez utrpení zvířat. Hovoří ale také o znepokojivých faktech, která jsou dnes stále častěji zmiňovaná i v rámci přístupu organizací jako OSN: „90% ulovených malých ryb je zpracováno do peletového krmiva pro hospodářská zvířata – krávy, které se přirozeně živí rostlinnou stravou jsou tak dnes světově největším oceánským predátorem. Podle odhadů budou oceány při zachování stávajícího tempa rybolovu v roce 2048 však zároveň kompletně vylovené...Na světě žije v současné době 7 miliard lidí - které každý týden zabijí 2 miliardy zvířat...10 000 živočišných druhů je dnes již nenávratně vyhubeno. A to všechno díky aktivitě jednoho biologického druhu.Podle odhadů bychom potřebovali dvě planety Země, abychom se všichni najedli, pokud by všude na světě žili lidé  západním stylem.

 

Phillip Wollen se v tomto příspěvku dělí také o velmi osobní prožitek o stejném prožitku utrpení zvířat a lidí trpících v bolestech s tím, jak jej poznal u svého umírajícího otce: „Slyšel jsem nářky mého umírajícího otce, když mu tělo ničila rakovina, která ho nakonec zabila. A já si uvědomil, že ten nářek jsem už někde slyšel – na jatkách, kde jsem viděl vypíchnuté oči a rozřezané šlachy, na lodi převážející zvířata na jatka na Blízký východ, u velryby, kterou zabila japonská harpuna, když volala na své mládě. Jejich nářek byl nářkem mého otce. A já si uvědomil, že trpíme všichni stejně.

 

Phillipovi patří velké díky za aktivity, které pro zvířata dělá nejen podobnými příspěvky, ale i finanční podporou a další propagací etického přístupu ke zvířatům a alternativních životních stylů. O to více, že ze své pozice velmi vlivné osobnosti světové ekonomiky může téma podpořit svým vlastním příkladem.

 

Přepis celého videa najdete zde.

Zpět na Novinky