Pozitivní vliv rostlinné stravy na životní prostředí

Veganství je jedním z nejvíce ohleduplných životních přístupů k planetě a přírodě

 

Podle zpráv FAO z posledních let se chovy hospodářských zvířat podílejí na znečišťování životního prostředí už dokonce více, jak celosvětová automobilová doprava. 

Mají negativní vliv nejen na ovzduší, ale také na vody, biodiverzitu, půdu. Vedle nebezpečných chemických látek, které se do vod a půdy z chovů dostávají, zabírají pastviny hospodářských zvířat také ohromné plochy půdy, protože pro výkrm tzv. hospodářských je potřeba mnohem více rostlin, než pokud se rostliny sklízí přímo pro potřeby člověka. Také spotřeba vody pro chovy je ohromná. 

 

Veganství je tedy jasná volba, nejen s ohledem na zvířata, která tak nemusí zbytečně umírat, ale i pokud se chcete chovat ohleduplně vůči planetě. 

 

 

Zpět na Novinky