Krásný den matek (nejen) všem zvířecím matkám

Krásný den matek přejeme netradičně nejen všem lidským maminkám, ale i těm zvířecím.

Zvířecí matky (a otcové :) ) projevují rodičovské chování způsobem velmi podobným tomu lidskému - také o svá mláďata pečují, ochraňují je a nebo si s nimi třeba hrají. V systémech chovů mohou z těchto přirozených pocitů projevit jen velmi málo, potomci jsou jim navíc velmi brzy odebráni. A to přes to, že zvířecí maminky mají kapacitu plně vnímat pocity související s jejich potomky, bát se o ně i prožívat radost, a to způsobem velmi podobným člověku. 

Existuje mnoho takových důkazů, kdy se zvířecí matky zachovají stejně, jako bychom se zachovali my. Veterinář Holly Cheever například zmiňuje příběh, se kterým se setkal na jedné farmě ve státě New York. Protože telata jsou matkám odebírána velmi brzy po porodu, bylo i nově narozené tele běžným způsobem odebráno jedné z krav, které na farmě žily. Kráva měla telata už popáté a proto bylo velmi zvláštní, že tentokrát neprodukovala farmáři tolik mléka, jako v minulých případech. Po 11 dnech bylo objeveno tele druhé, která matka ukryla v rohu velké pastviny a každý den k němu ráno i večer tajně docházela, aby ho nakrmila. Veterinář Cheever na tomto příkladu názorně dokazuje kapacitu zvířat mentálně zpracovávat dění kolem, a podle toho i jednat - matka podle něj nejen že vyhodnotila situaci, kdy jí opakovaně tele budou odebírat, ale dokonce se rozhodla pro obětování jednoho telete, aby mohla zachránit tele druhé. 

O mentální i emoční kapacitě zvířat se naštěstí v poslední době shromažďuje stále více důkazů nejen na poli etologie (vědě o chování zvířat), ale tyto informace už pronikají i do klasických médií. Další zajímavé příběhy a důkazy o tom, jak zvířata vnímají svět kolem nás, přinesl například nedávno The Wall Street Journal - článek najdete zde .  

Zvířecím matkám přejeme do budoucna stále více vnímavých lidí, kteří si budou uvědomovat jejich kapacitu vnímat pocity vůči svým potomkům podobně, jako ji vnímáme my. 

 

 

 

 

 

Zpět na Novinky