Další studie ukazuje podobnost emocí lidí a zvířat

Další studie, uveřejněná v odborném časopise Current Biology, ukazuje na podobný způsob vnímání emocí u zvířat a lidí (o jedné z předchozích jsme psali zde).

Výzkum se tentokrát zaměřil na to, jakým způsobem si psi mezi sebou předávají informaci o tom, jak se cítí. A ukazuje se, že mají propracovaný systém, který navíc aktivuje levou či pravou hemisféru podobným způsobem, jako je tomu v případě předávání emocí u lidí.

 

Studie přinesla i zajímavou sondu do porozumění řeči psů: Pokud jste to nevěděli :) tak když pes vrtí ocasem spíše doleva, pak vyjadřuje negativní emoce, pokud doprava, vyjadřuje pozitivní emoce. To samé však dokáže vnímat i u ostatních psů, a to i pokud nejsou skuteční, ale na obrazovém záznamu – pak cítí jen při pouhém pohledu na směr vrtění odpovídající emoční stav. Pokud je tedy jeho psí kolega ve špatném emočním stavu, cítí s ním, stejně jako dokáže cítit radost, pokud se druhý pes cítí šťastný.

 

Jde tedy o podobný mechanismus, jako u lidí a vyjadřuje i schopnost empaticky se vcítit do druhého.

Studie je tedy nejen dalším důkazem toho, že zvířata mají objektivně schopnost emoce prožívat, ale dokonce i toho, že je prožívají patrně podobně, jako lidé a jsou schopná poměrně přesné empatie s druhými.

 

I v tomto případě lze tedy přidat výrok vedoucího jiné publikované studie, doktora Gegory Barnese, která odhalila podobnost pocitů štěstí u zvířat a lidí: “Nemůžeme se už dál schovávat před těmito důkazy. Zdá se, že psi, a pravděpodobně také mnoho dalších zvířat, mají emoce stejné, jako my. A to znamená, že se k nim musíme přestat chovat jako k věcem a začít je brát jako rovnocenné partnery.”

 

Zpět na Novinky