Core trénink a jeho využití pro bojové sporty

Jednou z moderních tréninkových metod, které jsou velmi vhodné pro bojové sporty, je Core trénink. Více o tomto tréninkovém systému najdete v článku od zkušeného profesionálního trenéra a zároveň vegetariána Martina Snášela. Další informace pak najdete v dohledné době na webu věnovaném výhradně tomuto tréninkovému systému - www.coretraning.cz

 

 
CORE trénink je speciální trénink určený pro posílení a zpevnění středu „jádra“ těla. Core (v překladu jádro) označuje svaly trupu v oblasti beder, pánve, břicha a kyčlí. Jinak je nazýván také jako LPHC komplex.  Do tzv. “jádra"  tedy patří hluboké stabilizační svaly (HSS) tedy svaly ,které nejsou na povrchu a nejsou vidět. I proto bývají často dost opomíjeny. Přitom se ale jedná o svaly, které primárně určují držení těla a jejich posilování je pro správné držení páteře nezbytné. Dále pak kompletní zádové a břišní svaly, svaly pánevního dna, vzpřimovače trupu, dvojhlavý sval stehenní, sval poloblanitý a pološlašitý, ohybače a přitahovače kyčle, hýžďové svaly a i bránice. Svaly středu těla se zapojují do každého pohybu, jsou zodpovědné za stabilizaci trupu při pohybu, udržují polohu a rovnováhu. V tzv. LPHC komplexu nalezneme 29 svalů.
 

Jak jistě víme, ze středu těla jsou iniciovány všechny pohyby, nachází se zde těžiště těla a vychází z něho síla. Toto je právě pro samotné bojové sporty velice důležité tak jako i efektivní koordinace a souhra svalů beder, kyčle a pánve. Pakliže tyto všechny svaly jsou posilovány jen na povrchu či navíc špatným jednostranným zaměřením , např. přetěžováním posturálních svalů ,tak nejen že určitý bojovník nedokáže z aplikovaného pohybu vytěžit maximum a je silově značně omezen ale především hrozí i zvětšující se svalové dysbalance, které časem mohou mít katastrofální zdravotní důsledky. Velice často se můžeme setkat s mírnými či horšími druhy kyfóz či s přetěžováním bedro kyčlo stehenního svalu a šíjových a bederních vzpřimovačů a na druhé straně nedostatečným či nezkušeným vedením strečinku. Bohužel se stále můžeme setkat  i s mýtem že pekáč buchet na břichu, tedy povrchního přímého svalu břišního, znamená silný střed.
 
 

 I když se situace pomalu začíná zlepšovat, stále se bohužel můžeme ve velké míře setkávat ve fight gymech a klubech s velkou řadou  starých a nevhodných cviků typu sedů-lehů, psaní čísel ve vzduchu či sklapovaček nebo používaní posilování bez vědomí anatomie a toho, jak má tělo při určitém cvičení stát. Bohužel většina dnešních trenérů nemá stále žádné vzdělání o kompenzačním cvičení či toho jak by měla vypadat ideální posilovací a kompenzační skladba takového tréninku, aby bojovník byl jak silnější a rychlejší, tak aby měl bojovník dostatek kompenzačního cvičení a tedy aby se tělesně jak zdravě, tak i efektivně rozvinul. Core trénink je cvičení, které je právě vhodné i jako i kompenzační. Při správném cvičení core tréninku pomáhá  toto cvičení preventivně předcházet zraněním při sportovním výkonu tím, že dochází k odstraňování různých svalových dysbalancí, k odstranění bolesti zad, k obnovení správného držení těla, zvýšení kondice a pohyblivosti. Jelikož se zvyšuje stabilita a schopnost provádět cviky v nestabilních polohách je toto cvičení stále častěji používané na západě mezi sportovci jak s  odvětví bojových sportu jako je MMA , thai box, kick box ale i s celé škály vrcholového sportu jako je hokej, fotbal a mnoho jiných, kde zjišťují, že se správně a rovnovážně posíleným „jádrem“ těla a tedy i hlubokými svaly jste schopni podat o mnoho větší maximální výkon.
 
 

U CORE tréninku se buď využívají mnohostranná statická cvičení, která jsou prováděna ve výdrži od 15-60s  nebo jde o dynamická cvičení, která jsou více či méně balanční/nestabilní a je  třeba koordinovat a kontrolovat rovnováhu těla a součinnost svalů . Tyto cvičení vedou k zapojení hluboko uložených stabilizačních svalů. Vhodnými a nejčastěji používanými pomůckami jsou medicinbaly, balanční podložky, gymnastické míče, bosu, overbally, TRX závěsný systém či Kettlebells.
 
 

 Cíle Core treninku se dají shrnout takto:

- zvětšení součinnosti svalů beder,kyčlí a pánve
- zvýšení dynamické kontroly pohybů a postojů
- zlepšení a zabezpečení svalové rovnováhy a odstranění svalových dysbalancí
- zlepšení převodu sil mezi dolními a horními končetinami
- přestavba svalové struktury jádra
- stabilizace a zlepšení funkční síly
- zvýšení posturální stability
 
 
 
 
Další informace:
 
Martin Snášel – osobní a skupinový fitness trenér  (tel: 777 131 078)

www.coretraining.cz  …… v přípravě – očekávaný start 12/2011

Facebook: skupina CORE TRAINING CZ

 

Skupinové lekce každé pondělí a středu od 18:00 hodin

OLYMPIA FITNESS – Litevská 1174/8, Praha 10 – Vršovice

 

Zpět na Články